W parku maszynowym firmy Alda znajduje się kilkanaście pras mimośrodowych o nacisku od 10 do 63 ton.

Firma zainteresowana jest podjęciem współpracy w zakresie świadczenia usług lub podjęcia produkcji na tych prasach.